Każdego dnia na drogach mija się tysiące różnego rodzaju pojazdów, a każdy z nich jedzie w inną stronę i w zupełnie innym celu. Czasami zupełnie niezależnie od nas, na drogach dochodzi do kolizji samochodowych oraz do drobnych i poważnych wypadków samochodowych. W zależności od okoliczności oraz od stopnia zaawansowania danego zdarzenia, zaliczyć go do kolizji bądź do poważnego wypadku samochodowego. Jak odróżnić kolizję od wypadku samochodowego oraz jakie są konsekwencje obu zdarzeń losowych na drodze?

Co to jest kolizja drogowa?  

Zacznijmy od kolizji drogowej, która inaczej zwana jest także stłuczką, a jest to nic innego jak zdarzenie w ruchu lądowym, wskutek którego zostały naruszone podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu, czego skutkiem są straty materialne, do jakich zalicza się drobne zniszczenia samochodu oraz delikatne uszczerbki na zdrowiu, nie trwające dłużej niż 7 dni. Kolizja drogowa, to zdarzenie mające miejsce na drodze, w wyniku którego zostaje uszkodzony pojazd, bez uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. W przypadku kolizji drogowej, zazwyczaj uszkodzenia samochodów są drobne, a kierowcy samodzielnie odjeżdżają z miejsca zdarzenia. 

Jak należy postępować jeżeli jest się uczestnikiem kolizji? 

Jeżeli w wyniku kolizji staliśmy się jej uczestnikiem, naszym obowiązkiem jest prawidłowe zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pamiętając o wszystkich przepisach drogowych, zachowaniu odległości trójkąta ostrzegawczego w zależności od rodzaju drogi oraz zachowaniu wszelkich środków ostrożności, szczególnie gdy do stłuczki doszło na ruchliwej drodze bądź na autostradzie.  

W sytuacji, gdy nie mamy wątpliwości kto jest sprawcą kolizji drogowej, możemy spisać oświadczenie, które będzie podstawą do ubiegania się o odszkodowanie z oc sprawcy. W przypadku obu płynnego porozumienia nie musimy wzywać policji na miejsce zdarzenia. Oświadczenie spisuje się na miejscu zdarzenia, wypisując szczegółowe dane personalne osób, które brały udział w kolizji drogowej, szczegółowe dane dotyczące pojazdów biorących udział w kolizji oraz nazwę i numer polisy ubezpieczeniowej. Kolizja drogowa powinna zostać na oświadczeniu szczegółowo opisana, tak aby ubezpieczyciel nie miał żadnych wątpliwości o winie jednego z kierowców. Pomoc drogowa Warszawa

Co to jest wypadek drogowy? 

Wyjaśniając pojęcie wypadku drogowego, musimy zaznaczyć jakie zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego zostały nieumyślnie naruszone oraz która ze stron jest winna zaistniałego zdarzenia. Wypadek drogowy to zdarzenie na drodze, wskutek którego jedna bądź więcej osób zostało poszkodowanych, poniosło poważne uszkodzenia ciała i trafiło do szpitala na czas powyżej 7 dni.  

Także w sytuacji, kiedy w zdarzeniu drogowym jedna z osób poniesie śmierć, takie zdarzenie zalicza się do wypadku drogowego. W przypadku zdefiniowania wypadku drogowego, na miejsce musi przyjechać policja oraz pogotowie, w niektórych sytuacjach jest wzywana także straż pożarna. W przypadku poważnego uszkodzenia pojazdów biorących udział w wypadku drogowym, obowiązkowe jest holowanie aut za pośrednictwem uprawnionych do tego pojazdów holowniczych. Warto sprawdzić polecane firmy 

Niezależnie od tego czy na drodze doszło do kolizji czy do wypadku drogowego, jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia, powinieneś zadbać o własne bezpieczeństwo, a w następnej kolejności udzielić pomocy osobom poszkodowanym w zdarzeniu drogowym. Sprawdź ofertę Holowanie Warszawa