W społeczeństwie panuje przekonanie, że obowiązek alimentacyjny, spoczywający na rodzicu, który nie sprawuje pieczy nad dzieckiem, istnieje jedynie do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Mimo, iż często rzeczywiście tak jest, w praktyce osiągnięcie pełnoletności wcale nie musi oznaczać zniesienia owego obowiązku. Polskie prawo nie określa bowiem górnej granicy wieku, do której trzeba płacić alimenty. Przewiduje natomiast sytuacje, w których tego typu świadczenie pieniężne należy uiszczać również na dziecko dorosłe – przedstawiamy, kiedy jest to możliwe.

Alimenty na dorosłe dziecko – przesłanki

To, czy alimenty trzeba płacić również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, sprowadza się przede wszystkim do jego możliwości samodzielnego utrzymania się. Jeżeli obiektywnie nie jest w stanie utrzymać się na własną rękę, obowiązek alimentacyjny (co do zasady) będzie trwał aż do momentu jego usamodzielnienia się. Przy rozpatrywaniu wniosku o zniesienie tego obowiązku, sąd weźmie pod uwagę również:

  • Stan zdrowia dziecka – podstawą do płacenia alimentów po ukończeniu 18 lat jest przewlekła choroba dziecka (w tym również psychiczna) oraz jego niepełnosprawność, która uniemożliwia mu podjęcie pracy. Co ważne, jeżeli zaburzenie to ma charakter trwały, nieuleczalny, obowiązek alimentacyjny może być utrzymany nawet do końca życia.
  • Kontynuację nauki przez dziecko – jeśli dorosłe dziecko podjęło studia dzienne i wskutek tego nie może osiągać dochodów pozwalających na samodzielne utrzymanie, rodzic dalej jest zobowiązany płacić alimenty. Dziecku uczącemu się zaocznie zasadniczo również przysługuje prawo do otrzymywania świadczenia pieniężnego z tytułu obowiązku alimentacyjnego, przy czym wszystko zależy od okoliczności sytuacji.

Sprawy związane z obowiązkiem alimentacyjnym utrzymującym się po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności nie należą do najłatwiejszych. Od wspomnianych przesłanek istnieje wiele wyjątków, dlatego też w postępowaniu sądowym warto skorzystać z pomocy specjalisty, jakim jest adwokat Łódź.

Kiedy można przestać płacić alimenty na dorosłe dziecko?

Warto podkreślić, że niezależnie od okoliczności, nie można samodzielnie zdecydować o zakończeniu płacenia alimentów – obowiązek alimentacyjny może bowiem zostać zniesiony wyłącznie przez sąd. Aby uwolnić się od zobowiązania, należy więc złożyć stosowny wniosek do sądu wraz z odpowiednim uzasadnieniem. W tym przypadku również nieoceniona może okazać się pomoc prawna – źle sporządzony wniosek lub podanie w nim niewystarczających powodów jest bowiem podstawą do jego odrzucenia, lub oddalenia wniosku jako bezzasadnego. Usługi z zakresu prawa rodzinnego świadczy kancelaria adwokacka Weroniki Haczykowskiej.

Aby obowiązek alimentacyjny został zniesiony, należy wykazać, że dorosłe dziecko obiektywnie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie. Rodzic może uchylić się od niego również wtedy, gdy alimenty stanowią dla niego nadmierny uszczerbek finansowy oraz wtedy, gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby się usamodzielnić.

Materiał sponsorowany.