Na szkolenia SEP decyduje się coraz więcej osób, które zainteresowane są poszerzaniem swoich umiejętności oraz zdobywaniem uprawień elektrycznych, energetycznych lub gazowych. Potrzebne są one zarówno w trakcie podejmowania zatrudnienia w tym zakresie, jak i w wielu codziennych sytuacjach., Co warto wiedzieć o uprawnieniach SEP? Czy warto decydować się na szkolenia sepowskie i gdzie najlepiej je odbyć? Podpowiadamy!

Czym są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP to uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które zajmuje się zrzeszaniem specjalistów z branży oraz osób kształcących się w celu uzyskania wszystkich niezbędnych do wykonywania danego zawodu umiejętności. Zdobycie uprawnień sepowskich pozwala na w pełni legalne wykonywanie prac związanych z eksploatacją, montażem lub nadzorem nad sieciami elektrycznymi, instalacjami cieplnymi czy instalacjami gazowymi. Przekłada się to na możliwość przeprowadzania szeregu prac związanych z eksploatacją, nadzorem oraz montażem urządzeń zasilanych z sieci elektrycznej, które pracują pod napięciem nie większym niż 1 kV.

Rodzaje uprawnień SEP – jakie można wyróżnić?

Uprawnienia sepowskie można podzielić na kilka podstawowych grup. Zalicza się do nich:

  • Uprawnienia elektryczne (G1)

Pierwszą z kategorii, czyli uprawnienia elektryczne przeznaczone są dla osób pracujących przy instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, takich jak zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50kW, elektryczne sieci trakcyjne, urządzenia do elektrolizy, urządzenia elektrotermiczne czy sieci elektryczne oświetlenia ulicznego.

  • Uprawnienia energetyczne (G2)

Druga kategoria uprawnień SEP przeznaczona jest dla osób zajmujących się eksploatacją i monitorowaniem instalacji, urządzeń oraz sieci cieplnych. Osoba posiadająca uprawnienia SEP G2 może zajmować się kotłami parowymi i wodnymi o mocy większej od 50kW, sieciami i instalacjami cieplnymi o mocy przesyłu ciepła 50kW, pompami cieplnymi oraz wentylatorami i dmuchawami o mocy ponad 50kW, a także piecami przemysłowymi o mocy wyższej niż 50 kW.

  • Uprawnienia gazowe (G3)

Uprawnienia gazowe SEP Ostatnim, trzecim rodzajem uprawnień SEP są uprawnienia G3 dedykowane specjalistom zajmujących się eksploatacją oraz monitorowaniem sieci i instalacji gazowych, takich jak sieci gazowe przesyłowe, turbiny gazowe, instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa, urządzenia do magazynowania paliw gazowych czy urządzenia do oczyszczania gazu.

Dodatkowo w każdej z przedstawionych grup można wyróżnić dwa rodzaje uprawnień, które potwierdzają kwalifikacje pracownika do wykonywania określonych zadań. Uprawnienia oznaczone literą E pozwalają na pracę przy eksploatacji i instalacji sieci elektrycznych oraz gazowych, a z kolei uprawnienia D umożliwiają prace przy ich dozorze.

Uprawnienia SEP – czy warto?

Zdobycie uprawnień SEP poprzez odbycie szkolenia i zdanie egzaminu pozwala na poszerzenie umiejętności pracownika w zakresie eksploatacji, nadzoru i montażu sieci elektrycznych, sieci energetycznych lub sieci gazowych. Umożliwia to profesjonalną realizację działań w tym obszarze oraz zdobywanie nowych możliwości na rynku pracy. W końcu pracodawcy, stale zgłaszają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów działających w obrębie dziedzin technicznych. Posiadanie uprawnień SEP okazu się więc niezbędne w wielu procesach rekrutacyjnych. Jednak przydaje się także w wielu codziennych sytuacjach – posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu elektryki czy energetyki, pozwala na poradzenie sobie z drobnymi usterkami pojawiającymi się w domu.

 

Szkolenia SEP, czyli jak zdobyć wymagane uprawnienia?SEP SZKOLENIE

Zdobycie uprawnień SEP nie jest skomplikowanym procesem i może zdecydować się na niego każda pełnoletnia osoba. Wystarczy zapisać się na kurs, na którym przekazywana jest wiedza niezbędna do zdania końcowego egzaminu. Szkolenia SEP organizowane są na terenie całej Polski, a jedną z wartych polecania placówek zajmujących się organizacją szkoleń i egzaminów jest GRUPA SILESIA Sp. z o.o. Organizowane przez nią szkolenia elektryczne będą doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje, a także zdobyć uprawnienia w celu objęcia konkretnego stanowisku lub zdobycia upragnionego awansu.

Uprawnienia SEP – komu się przydadzą?

Uprawnienia wydawane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich to dokument, który potwierdza zdobyte podczas szkolenia SEP kwalifikacje i umiejętności niezbędne do pracy w określonych warunkach zagrożenia. Zyskane uprawnienia okazują się być przydane zarówno w przypadku doświadczanych specjalistów działających w branży elektrycznej od dłuższego czasu, jak i osób poczatkujących chcących rozpocząć swoją karierę. Posiadanie uprawnień SEP pozwala bowiem na znaczne zwiększenie swoich szans na zatrudnienie w firmach stawiających na specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje do wykonywania zawodu elektryka.