Wiele osób ekspertyzę kojarzy wyłącznie z branżą budowlaną. Niewiele jednak zdaje sobie sprawę z tego, że dotyczy ona również techniki scenicznej.

Czym jest technika sceniczna?

Technika sceniczna to szereg elementów, które odpowiednio ze sobą połączone i skomponowane mają decydujący wpływ na efekt końcowy danego wydarzenia. Scenotechnika składa się z bardzo wielu elementów, jednak za te najważniejsze można uznać konstrukcję sceny, dźwięk oraz oświetlenie. To absolutna podstawa, bez której żadne wydarzenie nie może się okazać w pełni sukcesem. Jeżeli chodzi o scenę, to ta musi być przede wszystkim solidna, a jednocześnie dość lekka, aby było możliwe umieszczenie jej na każdym podłożu – najlepszym rozwiązaniem w większości przypadków będzie zastosowanie aluminiowych konstrukcji. Zarówno dźwięk, jak i oświetlenie muszą zostać przede wszystkim dostosowane do charakteru wydarzenia oraz okoliczności, w jakich się będzie ono odbywało. Szczególnie szeroki wachlarz możliwości dzięki nowoczesnym rozwiązaniem organizatorzy imprez różnego typu mają przy wyborze oświetlenia.

Jak wygląda ekspertyza techniki scenicznej?

Ekspertyzy z zakresu techniki scenicznej nie mogą odbyć się bez oględzin miejsca oraz sprzętu zastosowanego przy organizacji wydarzenia. Wykonanie ekspertyzy związane jest nie tylko z dokładnym zbadaniem poszczególnych elementów wchodzących w skład techniki scenicznej. To również konieczność sporządzenia ogromnej ilości dokumentacji, która musi być bardzo szczegółowa. Zakończona musi zostać stosownymi wnioskami, które stanowią ciąg przyczynowo-skutkowy. Ekspertyza musi być wykonywana wyłącznie przez odpowiednio do tego przygotowanych specjalistów.
Ekspertyza techniczna obejmuje przede wszystkim ocenę:
– stanu technicznego wszelkiego rodzaju konstrukcji (przede wszystkim tych scenicznych);
– stanu technicznego mechanizmów scenicznych,
– stanu technicznego urządzeń przeznaczonych do oświetlenia i dźwięku;
– stanu technicznego wykorzystywanego sprzętu kinotechnicznego.

Czy technika sceniczna zawsze wymaga wykonania ekspertyzy?

Ekspertyza z zakresu techniki scenicznej nie jest co prawda obowiązkowa, jednak warto ją wykonywać, ponieważ w wielu sytuacjach okazuje się być niezwykle przydatna. Przede wszystkim jest wręcz niezbędna w przypadkach, w których na linii zamawiający- wykonawca pojawia się sytuacja konfliktowa. Ekspertyza będzie niezwykle przydatna także przy konstruowaniu instalacji scenotechnicznej, która znajdzie się w obiekcie widowiskowym.
Ekspertyza z zakresu techniki scenicznej stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie potwierdzające, że wszelkie dostawy czy usługi zostaną wykonane zgodnie z zaleceniami. Warto jednak mieć świadomość tego, że w wielu przypadkach będzie ona poświadczeniem odpowiedzialności związanej z usługami i dostawami scenotechnicznymi.
Tak naprawdę przykładów zastosowania ekspertyzy może być bardzo dużo.
Decydując się na ekspertyzę należy jednak pamiętać o tym, że aby była wiarygodna i rzetelna musi być wykonana przez specjalistę, który posiada stosowne do tego celu uprawnienia.

Dodaj komentarz